Chương trình xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam được thành lập vào ngày 26/03/1988. VietinBank là ngân hàng tiên phong trong phát triển đất nước trên cơ sở mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cổ đông, người lao động, đối tác và cộng đồng. Năm 2023 cũng là năm đánh dấu VietinBank tròn 35 tuổi với sự trưởng thành, kiên cường và đầy bản lĩnh.

VietinBank luôn lấy AN TOÀN – HIỆU QUẢ – BỀN VỮNG là mục tiêu phát triển trong mọi thời kỳ, đồng hành và phụng sự cho sự phát triển của đất nước. Với vai trò là một ngân hàng thương mại chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, VietinBank đặt tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, đến năm 2030 thuộc Top 20 ngân hàng mạnh nhất Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đến năm 2045 là ngân hàng mạnh nhất và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới.

VietinBank là nơi tập hợp những con người ưu tú, dám thách thức bản thân, vượt qua chính mình, sẵn sàng xông pha, cùng hợp lực, kiến tạo ra các giá trị mới, tiên phong vì khát vọng tầm cao mới. “Phát triển con người là then chốt” là một trong ba triết lý hoạt động của VietinBank. Đối với Ngân hàng, con người là nguồn lực cốt lõi, phát triển con người toàn diện là nhiệm vụ then chốt, phát triển nhân tài là nhiệm vụ trọng tâm. VietinBank tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, người lao động cống hiến, phát triển, phát huy hết khả năng, đóng góp vào sự thành công của tổ chức. VietinBank tuân thủ các nguyên tắc: Công khai, Minh bạch, Khách quan, Toàn diện, Công bằng, Bình đẳng trong phát triển con người, đảm bảo lộ trình công danh, thăng tiến rõ ràng cho đội ngũ.