Chương trình xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

Năm 2023, Vietcombank đánh dấu mốc lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành, khắc ghi những giai đoạn phát triển vượt trội, rực rỡ và thăng hoa. Đồng thời, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu với hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Thành quả ấy là kết tinh giá trị của hơn nửa thế kỷ dựng xây văn hóa, thương hiệu Vietcombank, thấm đẫm công sức và trí tuệ của bao thế hệ, chất chứa niềm tin và tình yêu của hàng vạn con người Vietcombank và là động lực để Vietcombank tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới – vươn ra biển lớn.

Vietcombank đã có những bứt phá mạnh mẽ và đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, có tính lịch sử cả về quy mô, chất lượng, hiệu quả và năng lực quản trị điều hành, từng bước hội nhập vững chắc với khu vực và quốc tế; luôn giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu của cả nước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiên phong đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của ngành ngân hàng và sự phát triển của đất nước.

Với mục tiêu chiến lược đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn lực tại Việt Nam, Vietcombank đã và đang đổi mới toàn diện công tác quản trị và phát triển nguồn lực. Vietcombank đang triển khai nhiều dự án, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng khung năng lực cho tất cả các vị trí công việc trong toàn hệ thống, hướng tới mục tiêu quản trị nguồn nhân lực theo thông lệ quốc tế.