Chương trình xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

Thành lập từ năm 1968, Vinaseed tiền thân là trại giống cấp 1 trực thuộc bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty là doanh nghiệp hình thành sớm nhất và đồng hành cùng sự phát triển của ngành giống cây trồng Việt Nam. Với sự đổi mới quản trị doanh nghiệp, chiến lược lấy khoa học công nghệ làm nền tảng và động lực nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động tối đa các nguồn lực xã hội cùng tham gia phát triển công ty, đến nay Vinaseed đã trở thành Tập đoàn nông nghiệp lớn nhất cả nước.

Vinaseed là doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm khoa học công nghệ, Công ty xác định hoạt động về nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ là then chốt, là động lực để phát triển và tập trung mọi nguồn lực để đầu tư. Trong bối cảnh chung của ngành nông nghiệp có nhiều khó khăn và thách thức, Vinaseed định hướng chiến lược đến 2025, tầm nhìn 2030 là luôn quyết tâm đổi mới toàn diện về tổ chức và quản trị doanh nghiệp, với tinh thần “Thay đổi để thành công”.

Một trong các chiến lược cốt lõi của Vinaseed là xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được các yêu cầu của cạnh tranh và hội nhập, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vinaseed đánh giá cao yếu tố con người và coi đây là nhân tố hàng đầu trong sự thành công của doanh nghiệp. Tập đoàn luôn nỗ lực tạo dựng môi trường làm việc tiện nghi, an toàn, có cơ hội được đào tạo, thăng tiến và gia tăng công bằng cho mọi người lao động. Có thể nói thành công lớn nhất của Vinaseed sau thời gian đổi mới chính là xây dựng được đội ngũ nhân sự chất lượng, nhiệt huyết và trách nhiệm, là nền tảng tạo nên sự khác biệt của Tập đoàn.