Chương trình xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam
Lần đầu tại Việt Nam, Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu (VBE 500) được nghiên cứu và công bố nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng, phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng. Ngoài thương hiệu doanh...