Chương trình xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam
THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH KÊNH TRUYỀN THÔNG ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN VÀ TÀI TRỢ THÔNG ĐIỆP Nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ uy tín, tiêu biểu của năm được Phillippe Gelder nhà sáng lập Chương trình “Voted Product of the Year” triển...
NĂM 2023 NĂM 2022 I. GIỚI THIỆU Nền kinh tế đã dần đi tới những tháng cuối của năm 2023. Nhìn vào bức tranh tổng thể của kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn tiếp tục hiện lên là một “điểm sáng” với...
THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ THÔNG ĐIỆP Nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ uy tín, tiêu biểu của năm được Phillippe Gelder nhà sáng lập Chương trình “Voted Product of the Year” triển khai lần...