Chương trình xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

Chương trình xếp hạng

Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2023

Là chương trình đánh giá, khảo sát và xếp hạng thường niên về quy mô lao động, môi trường làm việc và sự hài lòng của người lao động, đánh giá từ các ứng viên tuyển dụng cũng như các bên liên quan trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện bởi Viet Research (Công ty CP Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam), được công bố trên Báo Đầu tư và các kênh truyền thông đại chúng.

CHÚC MỪNG MAP LIFE
ĐẠT TOP 10 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2023 (VBW10)

maplifelogo
#
Tên doanh nghiệp
Ngành
Số lao động
Không có kết quả