Chương trình xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

Trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về Nơi làm việc tốt nhất (Great Places to Work), VietResearch phối hợp với báo Đầu tư công bố Bảng Xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500), bao gồm những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong tạo việc làm, đãi ngộ người lao động và có kết quả kinh doanh cao, bền vững. Chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và người lao động về phát triển nguồn nhân lực, đãi ngộ người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và uy tín nhà tuyển dụng.

Chương trình được định hướng phát triển theo xu thế truyền thông thương hiệu thế hệ mới – Truyền thông thông qua hoạt động tuyển dụng (Employer Branding) trong đó đặt con người, hoạt động quản trị và tuyển dụng nhân sự làm vị trí trung tâm của chiến lược xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh, thương hiệu sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

  1. Được xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) chứng tỏ doanh nghiệp đã có những nỗ lực và thành tựu ở mức cao nhất về triển vọng phát triển kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân sự và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, qua đó mang lại những lợi ích hữu hình cho doanh nghiệp.
  2. Được xếp hạng trong Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) – là cách xây dựng thương hiệu doanh nghiệp theo một cách thức đẳng cấp, thực chất và bền vững qua đó giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn và có thể tăng doanh số bán hàng. Khách hàng và đối tác sẽ tin tưởng vào những doanh nghiệp có bản sắc văn hóa doanh nghiệp, biết chăm sóc và trân trọng người lao động làm việc tại doanh nghiệp.
  3. Được xếp hạng trong Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) trợ giúp doanh nghiệp thu hút nhân tài, gia tăng sự gắn bó làm việc lâu dài của đội ngũ lao động chất lượng cao.

Ban Tổ chức khảo sát, phỏng vấn các Doanh nghiệp, các chuyên gia trong ngành nhân sự và người lao động trên phạm vi toàn quốc.

Bảng xếp hạng VBE500 được nghiên cứu và công bố thường niên vào tháng 11 hàng năm.

Qua khảo sát một số mô hình xếp hạng tiên tiến trên thế giới như xếp hạng “Best Workplaces” của Great Place to Work Institute, xếp hạng “Top 100 Most Attractive Employer” của Universum, xếp hạng “Best Places to work” của Glassdoor…cũng như nhiều chương trình xếp hạng tại các quốc gia trên thế giới với trình độ phát triển khác nhau, và căn cứ trên điều kiện thực tiễn của Việt Nam, BXH Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam  được xây dựng dựa trên việc đánh giá và lượng hóa các nhóm tiêu chí cơ bản sau:

  1. Các chỉ tiêu tài chính (Vốn, Doanh thu, Lợi nhuận,…)
  2. Lao động (Quy mô, tăng trưởng, thu nhập bình quân…)
  3. Chính sách lao động và môi trường làm việc (chính sách tuyển dụng, chính sách đào tạo, chính sách khen thưởng, chế độ chính sách bảo hiểm, tiền lương của doanh nghiệp, điều kiện làm việc, bình đẳng giới…)
  4. Lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp (năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, chiến lược, quản trị công ty, tuân thủ pháp luật, văn hoá doanh nghiệp…)
  5. Giải thưởng, danh hiệu và các thành tích đặc biệt được công nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động thể hiện trách nhiệm với xã hội, với người lao động của doanh nghiệp (CRS).

Việc nghiên cứu, xếp hạng và công bố VBE500 được tiến hành độc lập. Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí đã được nêu bên trên, trong quá trình triển khai nghiên cứu và đánh giá, doanh nghiệp cần hợp tác cung cấp thêm thông tin cho Ban Tổ chức nhằm kiểm chứng và xác thực dữ liệu trước khi công bố Bảng xếp hạng chính thức.