Chương trình xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

TS. Andrea Coppola

Chuyên gia Kinh tế trưởng và Quản lý chương trình Tăng trưởng công bằng, Tài chính, và Thể chế của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

PGS. TS. Vũ Minh Khương

Trường chính sách công Lý Quang Diệu – Đại học Quốc gia Singapore.
Nguyên thành viên tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021.

TS. Võ Trí Thành

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC).
Nguyên thành viên tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên

Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo – Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh Xã hội

TS. Lê Đức Tiến

Tiến sĩ Đại học Aston (Vương quốc Anh). Giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Trúc

Giám đốc dự án Đổi mới sáng tạo Viet Research – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Chứng khoán Quốc gia