Chương trình xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam
Chương trình xếp hạng

Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2022

Chương trình TOP 500 NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM (VBE 500) là chương trình hoàn toàn miễn phí nhằm đánh giá, khảo sát và xếp hạng thường niên về quy mô lao động, môi trường làm việc và sự hài lòng của người lao động, đánh giá từ các ứng viên tuyển dụng cũng như các bên liên quan trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, được nghiên cứu bởi Viet Research (Công ty CP Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam) và công bố trên Báo Đầu tư và các kênh truyền thông đại chúng. Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị - xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và người lao động về hình ảnh, uy tín cũng như tầm quan trọng của việc sử dụng, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thu hút nguồn nhân sự tài năng với mong muốn tôn vinh các doanh nghiệp tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ

Qua khảo sát một số mô hình xếp hạng tiên tiến trên thế giới như xếp hạng “Best Workplaces” của Great Place to Work Institute, xếp hạng “Top 100 Most Attractive Employer” của Universum, xếp hạng “Best Places to work” của Glassdoor…cũng như nhiều chương trình xếp hạng về nơi làm việc tốt nhất tại các quốc gia trên thế giới với trình độ phát triển khác nhau, và căn cứ trên điều kiện thực tiễn của Việt Nam, chương trình xếp hạng Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2022 được xây dựng dựa trên việc đánh giá các nhóm tiêu chí cơ bản sau:

  1. Các chỉ tiêu tài chính (Vốn, Doanh thu, Lợi nhuận…).
  2. Lao động (Quy mô, tăng trưởng, thu nhập bình quân…).
  3. Chính sách lao động và môi trường làm việc (chính sách tuyển dụng, chính sách đào tạo, chính sách khen thưởng, chế độ chính sách bảo hiểm, tiền lương của doanh nghiệp, điều kiện làm việc, bình đẳng giới…).
  4. Lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp (năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, chiến lược, quản trị công ty, tuân thủ pháp luật, văn hoá doanh nghiệp…).
  5. Giải thưởng, danh hiệu và các thành tích đặc biệt được công nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động thể hiện trách nhiệm với xã hội với người lao động của doanh nghiệp (CRS).