Tiến sỹ Chính sách phát triển ĐH Seoul Hàn Quốc, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Chính Trị - Xã hội, Viện KHXH khu vực Trung Bộ.

Bà Thương Phan