Chương trình xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam
VIET RESEARCH
CHƯƠNG TRÌNH XẾP HẠNG TOP 500 NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Địa chỉ: Trần Gia Building, 81A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0889.514.365
Email: info@vietresearch.vn